Zašto u avionima ne daju padobrane za slučaj avio-katastrofe?

Za odsustvo padobrana u putničkim avionima, kažu, da ima nekoliko razloga:

1. Putnički avion je veoma sigurna i pouzdana mašina. Radi poređenja: vjerovatnoća da se pogine tokom leta iznosi 1:11 000 000, a u drumskom saobraćaju 1:5 000.

2. Avion leti na visini od oko 10-12 km, brzinom 800-1000 km/h.

Padobran je u takvim uslovima jednostavno beskoristan. U atmosferi je temperatura od -40do -60 , razrijeđena atmosfera i praktično nema kiseonika. U takvim uslovima čovjek jednostavno neće preživjeti.

3. Svaki put kada avion uđe u zonu turbulentnosti, može da izazove paniku kod naročito osjetljivih putnika. A prisustvo padobrana može samo da pogorša atmosferu tokom leta i da let učini potpuno nepodnošljivim za neke putnike.

4. U trenutku nesreće ljudi su u panici, njima bi bilo jako teško da stave padobran i da organizovano dođu do mjesta odakle treba da skoče.

5. Imati veliki broj padobrana, za 100-500 ljudi, je veoma skupo.

Avione tako opterećuju dodatnom težinom. Tako neće biti ni dovoljno mjesta za odlaganje prtljaga putnika. Pored toga, ovi bi podiglo cijenu avio karte, jer su cijene padobrana prilično visoke.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *